klampiarske centrum, izolačné práce, klampiarske práce

 Spoločnosť IZOKLAMP s.r.o. je dhoročným a stabilným partnerom nielen pre stavebné firmy a priemyselné podniky v oblasti klampiarskych a izolačných prác, ale sme tu aj pre Vás, drobných živnostníkov, chatárov a kutilov.  Naše klampiarske centrum je pripravené Vám pomôcť.

Kvalita, rýchlosť a dochviľnosť našich služieb v segmente izolačných a klampiarskych prác je naším prvoradým cieľom.

Cez tento cieľ dosahujeme spokojnosť zákazníkov.
Kolektív IZOKLAMP s.r.o. si dal za dlhodobý cieľ  dosahovať vysokú účinnosť manažmentu cez zodpovedný a dochviľný prístup k práci a zároveň docieliť  stanovený výkon.  Spoľahlivé a dôveryhodné partnerstvo s našimi klientami je hnacou silou pre  zlepšovanie našej kvality.   

O naplnení zákazníckych želaní  sa už naši existujúci klienti mali možnosť presvedčiť , pocítili naše každodenné úsilie pre zaistenie spolupráce do budúcna.


© IZOKLAMP 2015, Klampiarske centrum Nové Zámky